Vi strävar ständigt för att skapa förutsättningar för en bättre miljö!
environtree

Miljö & Kvalité

Miljö

Miljöpolicy

Städsystem AB har en miljöpolicy som är viktig för att skapa förutsättningar till en förbättrad miljö. Vi skall ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet.

Genom att:
 • Begränsa kemikalieanvändning.
 • Minska utsläpp av koldioxid från våra fordon och bidra till att minska antal transporter från våra leverantörer.
 • Minimera uppkomsten av avfall.
 • Källsortering av avfall.
 • Minska inköp av varor med onödigt emballage.
 • Minska övriga utsläpp till vatten och luft.
 • Vi ska ständigt förbättra vårt löpande miljöarbete, samt följa gällande lagar och förordningar.

Städsystem AB väljer noggrant och med omsorg kvalitets- och miljömedvetna leverantörer som tar hänsyn till miljöfrågor gällande transporter, biologisk nedbrytbarhet och återanvändbara förpackningar.

Personalen ska vara delaktig och ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi ska styra verksamheten mot en hållbar utveckling.

Detta skall åstadkommas genom att:
 • Aktivt sprida kunskap om vårt miljöarbete och våra produkters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.
 • Våra kemprodukter har bra produktbeskrivningar.
 • Tydliga doseringsanvisningar, inkl. hjälpmedel att dosera rätt, finns dokumenterade och tillgängliga.
 • Välja leverantörer som strävar efter att tillhandahålla varor och tjänster som uppfyller miljökriterierna.
 • Vi ska involvera och fortlöpande utbilda samtliga anställda i vårt miljöarbete samt sträva efter att använda miljömärkta produkter i hela verksamheten.

Städsystem Ab är certifierade inom ISO-9001 (miljöledning).

Kvalitét

Kvalitetspolicy

Städsystem AB är ett städföretag på Åland som utför städtjänster, service och försäljning av städprodukter.

Städsystem ABs kvalitetspolicy skall genom alla anställda och väl avvägda rutiner ge en god kvalité på alla våra tjänster och samtidigt utveckla dem.

Vi skall genom vårt kvalitetssystem bibehålla vårt goda renommé om att vara ett seriöst företag med god kvalité på våra utföranden.

Detta sker genom:
 • Kontinuerlig kontakt med våra kunder
 • Arbete med långvariga relationer med både kunder och leverantörer att ha ett ständigt utbyte med våra leverantörer
Nöjd kund garanti

Är kund nöjd, är vi nöjda! För oss är kvalitet mycket viktigt. Vi vill att våra kunder skall känna sig trygga med sitt val av oss som städföretag. Därför erbjuder vi hundra procent nöjd kund garanti på våra tjänster. Är du inte nöjd med utförd städning åtgärdar vi det inom 48 timmar.

Till kontrakts kunder görs även en kvalitetskontroll 1-2 gånger i året då vi kontrollerar att kunden är nöjd med städningen och om det behöver göras några ändringar..

Städsystem Ab är certifierade inom ISO-14001 (kvalitetsledning).