Tjänster

Städning

Städsystem Ab är ett stabilt företag med resurser, metoder och kompetens för att utföra alla typ av professionella städtjänster för privatpersoner och företag.

Kontraktskunder erbjuds även att handla i vår butik till rabatterade priser.

Vi jobbar efter hög service och kvalité. Vi är certificerade inom ISO-9001 (miljöledning) och ISO-14001 (Kvalitsledning) vilket borgar för stort ansvarstagande både inom vårt eget företag och gentemot alla kunder. Vi erbjuder även 100% nöjd-kund garanti.

Städtjänster
 • Butiksstädning
 • Byggstädning
 • Ekologogisk städning
 • Flyttstädning
 • Fönsterputs
 • Golvvård
 • Hemstädning
 • Kontraktstädning
 • Mattvätt
 • Möbeltvätt
 • Saneringsstädning
 • Skolstädning
 • Storstädning
 • Restaurangstädning
 • Renrumsstädning
 • Trappstädning

Hushållsavdraget på Åland
När du anlitar Städsystems tjänster som privatperson får/kan Du dra av 50 % av arbetets andel

Exempel: Du har kontrollerat att företaget är i förskottsuppbördsregistret. Du betalar företagets faktura på 200 euro för städarbete (i summan ingår endast arbete, inte t.ex. tvättmedel eller andra kostnader).

 • Av fakturans belopp får du dra av 50%, dvs. 100 euro (0,50 x 200 euro).

Det avdragbara beloppets självrisk är 100 euro per kalenderår. Du kan alltså betala för flera arbeten som berättigar dig till hushållsavdrag och självrisken dras av bara en gång. Maximibeloppet av hushållsavdrag per kalenderår är 2 400 euro/person. Eftersom hushållsavdraget är individuellt får makar dra av sammanlagt 4 800 euro. Makarna beviljas avdrag i beskattningen på det sätt som de yrkat. Självrisk dras av hos båda makarna. Om gränsen på 2 400 euro inte överskrids lönar det sig att yrka att avdrag beviljas enbart någondera av makarna. Då behöver självrisken dras av bara en gång.

Mer information om hushållsavdraget hittar du här på Ålands Skattebyrås hemsida:
https://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Hushallsavdrag


Frågor och svar