Tjänster

Fönsterputs

Fönsterputs

Rena fönster ökar helhetsintrycket, släpper in mer ljus och bidrar till en mer trivsam lokal.

Bra att tänka på!
Att plocka undan från fönsterbräden och göra plats så vi kommer åt gör arbetet så mycket lättare och snabbare. Finns det fönster som är skadade och inte går att öppna är det även viktigt att vi får veta det.

Hushållsavdraget på Åland
När du anlitar Städsystems tjänster som privatperson får/kan Du dra av 50 % av arbetets andel

Exempel: Du har kontrollerat att företaget är i förskottsuppbördsregistret. Du betalar företagets faktura på 200 euro för städarbete (i summan ingår endast arbete, inte t.ex. tvättmedel eller andra kostnader).

  • Av fakturans belopp får du dra av 50%, dvs. 100 euro (0,50 x 200 euro).

Det avdragbara beloppets självrisk är 100 euro per kalenderår. Du kan alltså betala för flera arbeten som berättigar dig till hushållsavdrag och självrisken dras av bara en gång. Maximibeloppet av hushållsavdrag per kalenderår är 2 400 euro/person. Eftersom hushållsavdraget är individuellt får makar dra av sammanlagt 4 800 euro. Makarna beviljas avdrag i beskattningen på det sätt som de yrkat. Självrisk dras av hos båda makarna. Om gränsen på 2 400 euro inte överskrids lönar det sig att yrka att avdrag beviljas enbart någondera av makarna. Då behöver självrisken dras av bara en gång.

Mer information om hushållsavdraget hittar du här på Ålands Skattebyrås hemsida:
https://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Hushallsavdrag